Nawigacja

Dla rodziców

Różne

Dyrekcja szkoły informuje, że rodzice na zebraniu w dniu 25.09.2018 r. ustalili składkę na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 w wysokości 40 zł.                                                          Pieniądze można wpłacić w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców:

PKO BP SA
Oddział 1 w Garwolinie                                                                                                                                      
ul. Mazowiecka 2                                                                                                                                     

08 –400 Garwolin                                                                                                                                                       
Nr konta: 95 1020 4476 0000 8102 0017 8475

W tytule proszę wpisać klasę oraz imię i nazwisko ucznia, za którego dokonywana jest wpłata.

 

Komunikat dla rodziców w sprawie WDŻ

 

W związku z rozpoczęciem zajęć wychowania do życia w rodzinie informujemy Państwa, że zgodnie z rozporządzeniem MEN zajęcia te są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Rodzice, którzy nie chcą, aby ich dziecko uczestniczyło w tych zajęciach zwracają się w formie pisemnej do dyrektora szkoły z prośbą o zwolnienie z tychże zajęć.

Cytat z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

1. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

2. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi   dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach.

3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

Komentarz w komunikacie MEN

 

"Praktyka wskazuje, że nieuczestniczenie w zajęciach podejmujących tematykę dotyczącą wiedzy o życiu seksualnym człowieka jest jedną  głównych przyczyn ryzykownych zachowań młodzieży. Wprowadzone w rozporządzeniu rozwiązanie może przyczynić się do zwiększenia frekwencji uczniów, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w których uczniowie nie uczestniczyli w zajęciach na skutek niedopełnienia formalności. Jednocześnie zachowane zostało prawo rodziców  i pełnoletnich uczniów do odmówienia uczestnictwa w lekcjach.

PODANIE_o_ZWOLNIENIE_DZIECKA_z_ZAJEC_WDZ.docx

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
  08-440 Pilawa ul. Leśna 6
  woj. mazowieckie
 • (25) 685 67 00 -
  p. Hanna Gajowniczek - dyrektor szkoły, godz. 9.00 - 14.00

  p. Paweł Kowalski - wicedyrektor szkoły

  (25) 685 61 01 -
  p. Anna Kuber - sekretarz szkoły, godz. 8.00 - 16.00

  sekretariat5@o2.pl

Galeria zdjęć