Nawigacja

Dla rodziców

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 

RODZAJ WSPÓŁPRACY TERMIN REALIZACJI
Rozmowy indywidualne z rodzicami. praca ciągła -
w zależności
od potrzeb

Spotkania z rodzicami – omówienie spraw związanych z nauczaniem, planowanie pracy.

1.spotkanie z rodzicami klas VI

/omówienie procedur sprawdzianu/

2.klas I – jak pomóc dziecku zaadaptować się

w szkole?

3.Wybór Rady Rodziców na dany rok szkolny.

wrzesień

 

Uroczystości szkolne. na bieżąco
Zaproszenie rodziców na wspólne imprezy okolicznościowe. praca ciągła
Przekazywanie informacji na temat ucznia w formie pisemnej po I semestrze. styczeń
Działania rodziców na rzecz szkoły. praca ciągła
Informowanie rodziców o pracy szkoły /tablica dla rodziców/. praca ciągła
Dni otwarte dla uczniów i rodziców. listopad / kwiecień
 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
  08-440 Pilawa ul. Leśna 6
  woj. mazowieckie
 • (25) 685 67 00 -
  p. Hanna Gajowniczek - dyrektor szkoły, godz. 9.00 - 14.00

  p. Paweł Kowalski - wicedyrektor szkoły

  (25) 685 61 01 -
  p. Anna Kuber - sekretarz szkoły, godz. 8.00 - 16.00

  sekretariat5@o2.pl

Galeria zdjęć