Nawigacja

 • Rowerowa jesień!

  5 października klasa 7a z p. Marleną Korab i p. Agnieszką Borowską wybrały się na wycieczkę rowerową do Łucznicy. Odwiedziliśmy okoliczne miejsca pamięci narodowej, a następnie miło spędziliśmy czas przy ognisku. Rowerowa jesień!.

 • Dzień Edukacji Narodowej

 • Informacje dla uczniów klas ósmych

 • Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy, obiadów oraz dowozu uczniów  w zakładce Dokumenty w module Świetlica szkolna 

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

  W tym roku nie planujemy uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego z udziałem wszystkich uczniów.

  Organizacja 1 września:

  godz. 9.00- spotkanie  dyrektora, wychowawców klas z Rodzicami i uczniami klas pierwszych, plac przed szkołą. Proszę pamiętać, że na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk lub użycie jednorazowych rękawiczek.

  godz. 10.00- spotkanie w salach lekcyjnych uczniów z wychowawcami klas II i III. Bez udziału Rodziców!

  godz.9.00- spotkanie uczniów klas IV z wicedyrektorem i wychowawcami, /plac przy wejściu głównym/.

  godz. 10.00- spotkanie  z wychowawcami uczniów klas V i VI / w salach lekcyjnych/.

  godz. 11.00- spotkanie z wychowawcami uczniów klas VII i VIII /w salach lekcyjnych/.

  Obowiązuje zachowanie odpowiedniego dystansu lub zakładanie maseczek, wchodząc do szkoły koniecznie należy zdezynfekować ręce.

  Zapraszamy!

 • UWAGA!

  Od 1 września szkoła funkcjonuje w systemie stacjonarnym. W trakcie nauki i przebywania uczniów na terenie szkoły obowiązują  wewnętrzne procedury  i regulaminy opracowane na podstawie  wytycznych MEN, GIS i MZ. W przypadku nagłego wzrostu zachorowań i powzięcia informacji o zachorowaniu, kwarantannie uczniów, pracowników, członków ich rodzin, osób mających kontakt ze szkołą, w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i organem prowadzącym, dyrektor może podjąć decyzję o zmianie trybu nauczania na hybrydowy lub zdalny.

  Procedury_dotyczace_zapobiegania.odt

  Procedura_szybkiego_powiadamiania_szkoly.odt

 • Zapytanie ofertowe nr 1/2020

  dotyczące dostarczania produktów żywnościowych do stołówki w szkole

  W module Zapytania i oferty.

 • Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021 w module Dokumenty 

 • PROJEKT

  Miasto i Gmina Pilawa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. 
  Zakup laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem celem prowadzenia zdalnego kształcenia na terenie Miasta i Gminy Pilawa.
  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Zdalna Szkoła +

  Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli z terenu Miasta i Gminy Pilawa, celem prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. Program skierowany jest  głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. 
  W wyniku realizacji zakupionych zostanie 37 laptopów wraz oprogramowaniem, które przekazane zostaną  do użytkowania najbardziej potrzebującym uczniom oraz nauczycielom terenu Miasta i Gminy Pilawa.
  Dofinansowanie projektu z UE:  74 967,18 PLN
  Poziom dofinansowania: 100%

 • INFORMACJA O PROGRAMIE

  Miasto i Gmina Pilawa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. 
  Zakup laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem celem umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia na terenie Miasta i Gminy Pilawa.
  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Zdalna Szkoła 

  Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli z terenu Miasta i Gminy Pilawa, celem prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. 
  W wyniku realizacji zakupiono 40 laptopów wraz oprogramowaniem, które przekazane zostaną  do użytkowania najbardziej potrzebującym uczniom oraz nauczycielom terenu Miasta i Gminy Pilawa.
  Dofinansowanie projektu z UE:  70 000,00 PLN
  Poziom dofinansowania: 100%

 • Letni wypoczynek

  Wszystkim Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom dziękujemy za miniony rok szkolny, wytrwałość i zaangażowanie.

  Dziękujemy Pani Burmistrz Albinie Łubian za przekazane życzenia, okazaną pomoc i wsparcie.

  Uczniom gratulujemy wyników w nauce, życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!
  Informacja MEN
  W tym roku około 240 tys. dzieci i młodzieży planuje wyjechać na zorganizowany wypoczynek:
  krajowy - ok. 160 tys.;
  półkolonie - ok. 80 tys.;
  zagraniczny - ok. 3 tys.
  W bazie prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl znajduje się obecnie ok. 7 tys. zatwierdzonych zgłoszeń wypoczynku.

  Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas letniego odpoczynku zostały zamieszczone w komunikacie MEN https://liblink.pl/IWeJRPsvAh

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Departament Informacji i Promocji
  Dyrekcja szkoły

 • Zakończenie 8 klas

  W piątek, 26 czerwca, pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów naszej szkoły. Choć uroczystość odbyła się w kameralnej atmosferze, dostarczyła zarówno ósmoklasistom jak i wychowawcom niezapomnianych wzruszeń. Gratulujemy wszystkim Uczniom wyników w nauce i życzymy samych sukcesów w szkołach średnich. Fotorelacja w galerii Zakończenie 8 klas.

 • Życzenia Pani Burmistrz z okazji zakończenia roku szkolnego

 • Zakończenie roku szkolnego

  Dyrektor szkoły informuje:

  Zbliża się 26 czerwca - dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym roku uroczystość wręczenia świadectw będzie przebiegała następująco:

  godz. 9.00 – plac przed szkołą przy wejściu głównym, wręczenie świadectw ukończenia szkoły absolwentom klas ósmych.

  Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego, odpowiedniego dystansu i włożenie maseczek.                    

  godz. 9.00- spotkanie  z wychowawcami uczniów klas trzecich w salach lekcyjnych.

  Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego – uczniowie po wejściu do szkoły dezynfekują ręce, zachowują odpowiedni dystans  i zakładają maseczki.

  Rodzice nie będą mogli  wziąć udziału w uroczystościach.

  Pozostali uczniowie otrzymają świadectwa we wrześniu.

  Jeśli zachodzi potrzeba wcześniejszego odbioru świadectwa, będzie można je odbierać indywidualnie w sekretariacie szkoły  od poniedziałku 29 czerwca w godz. 9.00-14.00.

  Hanna Gajowniczek

 • Informacje dot. rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński dodatkowe informacjehttps://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol 
  w module Dla rodziców.

 • Egzamin ósmoklasisty

  Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 16-18.06.2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty, według następującego porządku:
  16 czerwca 2020 r. odbywa się pisemny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
  17 czerwca 2020 r. odbywa się pisemny egzamin ósmoklasisty z matematyki
  18 czerwca 2020 r. odbywa się pisemny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego i języka niemieckiego.
  Uczniowie klas I – VII w terminie 16 – 18 czerwca mają dni wolne od zajęć dydaktycznych. Zmiany w terminarzu przeprowadzenia egzaminu i dni wolnych od zajęć dydaktycznych wynikają z przesunięcia terminów egzaminów ósmoklasisty. 
  Uczniowie uczestniczący w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych mają w tych dniach zapewnioną opiekę, zgodnie z harmonogramem.

 • Uwaga Uczniowie klas VIII

  W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych.
  Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca.
  Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.
  Szczegółowe informacje na temat egzaminu znajdują się na stronach internetowych https://cke.gov.pl/ w zakładce aktualności oraz www.oke.waw.pl.
  Szczegółowe harmonogramy oraz wytyczne przekazane zostaną Uczniom i Rodzicom za pośrednictwem Librusa.

 • Uwaga!

  Dla Uczniów i Rodziców - prosimy o zapoznanie się z warunkami i sposobami przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz procedurami podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej i
  zachowania.
  Warunki_i_sposob.docx
  Procedura_podwyzszania_rocznej.docx

 • OGŁOSZENIE

  Szanowni Rodzice!

  Prosimy o zapoznanie się z   procedurami i zasadami organizacji zajęć w szkole od 25 maja.

  zalacznik_nr_1(1).docx​​​​​​​
  Zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_dyrektora.docx
  Zalacznik_nr3_do_zarzadzenia_dyrektora.docx
  ​​​​​​​

 • Insta.Ling dla szkół

  Od kilku lat wraz z moimi uczniami pracujemy na platformie Insta.Ling, jest to narzędzie do łatwej i przyjemnej nauki słówek. Zadaniem uczniów jest wykonać 'sesję', czyli uzupełnić zdania słówkami codziennie, niezależnie od wolnych dni czy świąt. Cała praca na platformie trwa zaledwie kilka minut, ale słówka powtarzane codziennie łatwo pozostają w pamięci. Certyfikat jest wypisany dla nauczyciela, ponieważ to nauczyciel motywuje uczniów do pracy. Jednak bez codziennej i dokładnej pracy uczniów, nauczyciel nie otrzymałby takiego wyróżnienia.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
  08-440 Pilawa ul. Leśna 6
  woj. mazowieckie
 • (25) 685 67 00 -
  p. Hanna Gajowniczek - dyrektor szkoły, godz. 9.00 - 14.00

  p. Paweł Kowalski - wicedyrektor szkoły

  (25) 685 61 01 -
  p. Anna Kuber - sekretarz szkoły, godz. 8.00 - 16.00

  sekretariat5@o2.pl

Galeria zdjęć