Nawigacja

Dla rodziców

RODZICU!

Bądź przykładem, szanuj prawa dziecka, bądź konsekwentny, ucz... i rozmawiaj

 • Bądź przykładem. Postępuj tak, by być wiarygodnym. Dzieci są dobrymi obserwatorami i łatwo zauważą, gdy nie robisz tak, jak mówisz.
   
 • Wymagaj, ale stawiaj dziecku warunki możliwe  do spełnienia.
   
 • Bądź konsekwentny, aby dziecko liczyło się z tobą  i wiedziało, że ustalone przez ciebie normy w ważnych sprawach muszą być respektowane.
   
 • Poznaj przyjaciół i znajomych dziecka. Pamiętaj, że w tym wieku koledzy odgrywają ważną rolę i często mają duży wpływ.
   
 • Szanuj prawo dziecka do własnych wyborów, opinii, dysponowania swoim wolnym czasem.
  Doradzaj,ale nie narzucaj swojej woli.

   
 • Nie bądź nadmiernie opiekuńczy. Pozwól dziecku zdobywać doświadczenia; ono uczy się życia przede wszystkim robiąc nowe rzeczy, sprawdzając. Czasem popełnia przy tym błędy, bądź zatem czujny i w porę reaguj.
   
 • Określ jasno zasady dotyczące zakazu stosowania środków odurzających i innych używek, ale sam też unikaj nadużywania leków, papierosów i alkoholu.
   
 • Ucz jak przezwyciężać trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dotyczy to także sytuacji, gdy ktoś proponuje narkotyki.

   

   

  OCZEKIWANIA SZKOŁY

   WZGLĘDEM RODZICÓW

   

  1. Udział w organizowanych spotkaniach.
  2. Utrzymywanie kontaktów z wychowawcą (szczególnie w przypadku wystąpienia kłopotów dydaktyczno - wychowawczych).
  3. Wyposażenie dziecka w podręczniki i przybory.
  4. Punktualne przysyłanie dziecka do szkoły, dbanie o jego wygląd i higienę.
  5. Kontrolowanie przygotowania dziecka do lekcji, stanu jego przyborów i podręczników.
  6. Pomoc w organizowaniu imprez i wycieczek.
  7. Udzielanie (w miarę możliwości) wsparcia finansowego.

   

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
  08-440 Pilawa ul. Leśna 6
  woj. mazowieckie
 • (25) 685 67 00 -
  p. Hanna Gajowniczek - dyrektor szkoły, godz. 9.00 - 14.00

  p. Paweł Kowalski - wicedyrektor szkoły

  (25) 685 61 01 -
  p. Anna Kuber - sekretarz szkoły, godz. 8.00 - 16.00

  sekretariat5@o2.pl

Galeria zdjęć