Nawigacja

PATRON SZKOŁY Z ŻYCIA SZKOŁY NASZE SUKCESY ZAJĘCIA POZALEKCYJNE PROJEKTY PARTNERZY I SPONSORZY

O SZKOLE

Z ŻYCIA SZKOŁY

 

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

W naszej szkole realizowany był projekt „Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

        Projekt dotyczył uczniów klas IV - VI  i realizowano go od  września 2012r .

Blok nieodpłatnych zajęć, w  którym biorą udział uczniowie zakwalifikowani  do projektu obejmował pięć modułów w łącznym  wymiarze 20 godzin miesięcznie w następującym  podziale :

- 4 godziny zajęć z zakresu ICT ( technologie informacyjne i komunikacyjne),

- 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,     

- 4 godziny zajęć z języka niemieckiego ,

- 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno- pedagogicznego,

- 6 godzin zajęć sportowo-wychowawczych.

Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach.

Cele projektu:

- zmniejszenie dysproporcji  w opanowaniu kompetencji  kluczowych uczennic i uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem  ICT,  języków  obcych,  przedmiotów  przyrodniczo – matematycznych,  zajęć sportowo  - wychowawczych oraz  wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

- doskonalenie umiejętności właściwej komunikacji, umiejętności interpersonalnych,

- rozwijanie zainteresowań i kompetencji kluczowych,

- rozbudzanie ciekawości poprzez innowacyjną formę zajęć pozalekcyjnych,

- rozwijanie sprawności fizyczne,

- wybieranie właściwych form spędzania wolnego czas,

- zainteresowanie światem,  jego różnorodnością , bogactwem i pięknem,

- rozwijanie umiejętności korzystania z osiągnięć techniki i nowoczesnych technologii.

 

ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE

 

    Jednym z podstawowych zadań Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie na lata 2008 – 2010 jest promocja zdrowego, aktywnego oraz bezpiecznego stylu życia.   Dlatego w minionym roku szkolnym opracowaliśmy program edukacyjno – wychowawczy „Żyję zdrowo”. Realizacja poszczególnych działań skupiona była wokół zagadnień dotyczących: zdrowego odżywiania, zapobiegania chorobom, zagrożeń cywilizacyjnych oraz propagowania aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu.

    W ramach projektu uczniowie klas szóstych wzięli udział w wycieczce rowerowej do Łucznicy i Górek, mieli także możliwość poznania historii igrzysk olimpijskich podczas zajęć zorganizowanych w Centrum Edukacji Olimpijskiej w Warszawie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kulinarne, podczas których nasi wychowankowie poznawali zasady prawidłowego odżywiania, a następnie samodzielnie przygotowali smaczne sałatki.

 

    Ważnym punktem programu były działania związane z problematyką uzależnień. Podczas godzin wychowawczych omawialiśmy zagadnienia dotyczące przyczyn, mechanizmów i skutków sięgania po alkohol i nikotynę.   Uczniowie przygotowali scenkę dramową „Sąd nad papierosem”.   Podsumowaniem naszego przedsięwzięcia była zorganizowana pod koniec maja trzydniowa wycieczka w góry, w trakcie której zwiedziliśmy kopalnię soli w Wieliczce, Kraków, ale przede wszystkim mieliśmy okazję podziwiać piękno tatrzańskich krajobrazów. Nad sprawną realizacją poszczególnych zadań programu czuwały p. Maryla Karczmarczyk oraz p. Marlena Korab.

    Dodatkowo na terenie pilawskiej szkoły podejmujemy szereg innych działań związanych z promocją zdrowia i bezpieczeństwem. Klasy czwarte wzięły udział w projekcie edukacyjnym „Szkoła globalna”, którego podstawowym celem było uświadomienie zagrożeń związanych
z rozwojem cywilizacji. Uczniowie pod kierunkiem pani pedagog przygotowali apel profilaktyczny „Precz z hałasem”. Ważną lekcją dla naszych wychowanków okazało się spotkanie z twórcami filmu edukacyjnego „Bezpiecznie z prądem” oraz sama projekcja.
 
 
    Uczniowie klas pierwszych zostali objęci akcją „Słodki pierwszak” prowadzoną przez p. Beatę Wyglądałę. Dzięki pozyskanemu z firmy farmaceutycznej BAYER glukometrowi udało się zmierzyć poziom cukru, a następnie skierować na dalsze badania diagnostyczne uczniów z wynikami na granicy ryzyka cukrzycy. Pierwszaki obejrzały również film „Lenny uczy o cukrzycy”.

    Nasi najmłodsi wychowankowie z kl. „0” wzięli udział w pilotowanym przez garwoliński Sanepid konkursie   „Czyste powietrze wokół nas”, którego głównym celem było zwrócenie uwagi na skutki biernego palenia.

    Ogromny entuzjazm w klasach młodszych wzbudził happening „Warzywa i owoce na 5” przygotowany przez p. Agnieszkę Zawadkę, p. Beatę Wyglądałę oraz p. Marzenę Soszkę. Kontynuacją tego przedsięwzięcia była zorganizowana w październiku 2009 r. „Jesienna loteria owocowa”.
 
 
    Na początku nowego roku szkolnego 2009/2010 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”. Nasi wychowankowie wykonali prace plastyczne na temat „Jestem bezpieczny” oraz makiety przejazdów kolejowych, które można podziwiać na specjalnej wystawie. Dnia 29 października odbył się marsz ulicami miasta w kierunku przejazdu kolejowego. Następnie pracownicy Straży Ochrony Kolei   wyjaśniali zasady bezpiecznego przechodzenia przez przejazd.   Uczniowie klas IB, IIC oraz VA zaprezentowali na forum szkoły również część artystyczną „Bezpieczni na drodze”, po której nastąpił pokaz udzielania pierwszej pomocy przygotowany przez strażaków oraz pogadanka z p. Stanisławem Madejskim – policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. Koordynatorem powyższego przedsięwzięcia był Zespół ds. Bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą: p. Irena Szeląg, p. Elżbieta Lis, p. Artur Kondej, p. Emilia Elis oraz p. Jolanta Bajera.

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
  08-440 Pilawa ul. Leśna 6
  woj. mazowieckie
 • (25) 685 67 00 -
  p. Hanna Gajowniczek - dyrektor szkoły, godz. 9.00 - 14.00

  p. Paweł Kowalski - wicedyrektor szkoły

  (25) 685 61 01 -
  p. Anna Kuber - sekretarz szkoły, godz. 8.00 - 16.00

  sekretariat5@o2.pl

Galeria zdjęć