Nawigacja

Kompetencje kluczowe - projekt

Nasza szkoła przystąpiła do  projektu „Kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa”,           którego realizacja przypada na lata 2016-2018.
 

Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania  metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształceniu i rozwijaniu u uczniów  kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności. Dzięki projektowi szkoła pozyska dodatkowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania. Położono nacisk na kształcenie i rozwijanie kompetencji matematycznych i przyrodniczych, a także podniesienie kompetencji cyfrowych, w zakresie korzystania z narzędzi TIK i włączenia ich do nauczania przedmiotowego. Nasze działania obejmują indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego  tj. wspomaganie rozwoju i prowadzenie terapii uczniów oraz zajęcia  uzupełniające i poszerzające ofertę szkoły. W zajęciach uczestniczy 123 uczniów.

Zajęcia w ramach projektu:

- zajęcia logopedyczne

-zajęcia socjoterapeutyczne

- terapia pedagogiczna

-terapia indywidualna z psychologiem

-zajęcia z matematyki

- tęga głowa – praca z uczniem zdolnym

-zajęcia przyrodnicze

- zajęcia z angielskiego

-gimnastyka korekcyjna

- koło informatyczne.

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
  08-440 Pilawa ul. Leśna 6
  woj. mazowieckie
 • (25) 685 67 00 -
  p. Hanna Gajowniczek - dyrektor szkoły, godz. 9.00 - 14.00

  p. Paweł Kowalski - wicedyrektor szkoły

  (25) 685 61 01 -
  p. Anna Kuber - sekretarz szkoły, godz. 8.00 - 16.00

  sekretariat5@o2.pl

Galeria zdjęć