Nawigacja

 • Dyrektor szkoły informuje, że od 2 do 31 marca trwa zgłaszanie dzieci do klasy pierwszej. Karty zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-16.00. Dokumenty 

 • 17 lutego uczniowie klasy IIc zaprosili do szkoły Babcie i Dziadków na specjalnie dla nich przygotowany program artystyczny. Imprezie towarzyszył słodki poczęstunek i dobry nastrój.  Zdjęcia w galerii Dzień Babci i Dziadka w IIc.

 • 23 lutego 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa odbył się gminny etap XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

 • Wybory książek

  Po co wybory?

  W najbliższych latach biblioteki dostaną pieniądze na zakup książek.  Ponieważ badania wskazują, że uczniowie nie przepadają za obowiązkowymi lekturami, postanowiono zorganizować  Ogólnopolskie Wybory Książek i dowiedzieć się,  co chcą czytać sami zainteresowani.

  Zakres wiekowy

  Uczniowie szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  Przebieg głosowania

  W dniach 23-27 LUTEGO 2015 roku w bibliotece szkolnej  będzie stała urna wyborcza,  do której uczniowie wrzucą karty do głosowania.

  Na kartach wpiszą tytuły od 1 do 3 NAJCIEKAWSZYCH KSIĄŻEKktóre czytali w ostatnim czasie. Następnie  zostaną sporządzone listy   i przekazane  pani minister edukacji narodowej oraz opinii publicznej jako ważny element dyskusji o kanonie lektur  i gustach czytelniczych uczniów. 

  Zachęcamy rodziców do rozmowy z dziećmi o własnych zainteresowaniach czytelniczych oraz ewentualnej pomocy  w dokonaniu wyboru.

   

 • SZANOWNI SPONSORZY, DRODZY DARCZYŃCY!

  Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie, pomoc i współpracę.

  Jeśli zechcecie Państwo wspomóc naszą szkołę, przekazać środki na zakup pomocy dydaktycznych, prosimy zwracać się bezpośrednio do p. Dyrektor  lub nauczycieli naszej szkoły. Nie korzystamy z pośrednictwa żadnych firm oraz nie udzielamy pełnomocnictw, aby w naszym imieniu pozyskiwać środki na rzecz  szkoły.

  Z poważaniem Hanna Gajowniczek

 • "Wiosna - kolorowa i radosna" - konkurs plastyczny

  Regulamin konkursu plastycznego:

  Konkurs organizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka  Sienkiewicza w Pilawie w ramach projektu integracji i wspierania działań osób niepełnosprawnych.

  Konkurs kierowany  jest do uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych i gimnazjów, posiadających orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, którzy wykonają pracę indywidualnie i będzie rozstrzygnięty w następujących kategoriach wiekowych:

  • I kategoria: od 6 do 9 lat
  • II kategoria: 10 -16lat

  Tematyka konkursu:

  Prace powinny obrazować to, jak dzieci rozumieją hasło konkursu ”Wiosna – kolorowa i radosna”  w ich wyobrażeniach i doświadczeniach.

  Format pracy: A4, A3

  Technika: dowolna

  Każdy z uczestników może złożyć maksymalnie dwie pracę.

  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie pracy wraz z wypełniona metryczką (załącznik n r1) dołączoną z tyłu pracy oraz podpisaną przez ustawowego opiekuna dziecka zgodą na udział w konkursie (załącznik nr 2).

   Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

   Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 30 kwietnia br. na adres:

  Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Pilawie , ul. Leśna 2, 08 - 440 z dopiskiem Konkurs „Wiosna- kolorowa i radosna”.

  Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej, laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  Zakończenie konkursu 13.05.2015r.

  Szczegółowe informacje u p. Ewy Włastowskiej (świetlica szkolna).

   Serdecznie zapraszamy !

   

   

  Załącznik nr1

   

   Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………..

   

  Wiek dziecka i kategoria………………………………………………………………………………………

   

  Nazwa i adres placówki ……………………………………………………………………………………….

   

  Numer telefonu…………………………………………………………………………………………………..

   

  Imię i nazwisko  opiekuna…………………………………………………………………………………..

   

  Kontakt telefoniczny  lub e-mailowy …………………………………………………………………….

   

   

  Załącznik nr2

   

  Wyrażam zgodę na udział syna/córki…………………………………………………………………

  W konkursie plastycznym „Wiosna kolorowa i radosna” organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka  Sienkiewicza w Pilawie.

  Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y  z warunkami udziału w konkursie i akceptuję regulamin konkursu.

  Wyrażam  zgodę na przetwarzanie przez organizatorów  danych osobowych mojego dziecka (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).

    

   ………………………………………..          …………………………………………….

  Miejscowość i data                                                                                  Podpis Rodzica/prawnego Opiekuna

 • Wyróżnienie dla "Sierżanta Kruczka"

  Z przyjemnością informujemy, że  Bartosz Sybilski, uczeń kl. IIb, otrzymał wyróżnienie w  konkursie plastycznym na maskotkę mazowieckiej Policji zorganizowanym przez Wojewódzką Komendę Policji w Radomiu. Serdecznie gratulujemy!

 • We wtorek, 10 lutego, odbył się bal karnawałowy dla klas 0 - III. Oto jak bawili się nasi najmłodsi uczniowie: Bal karnawałowy 2015.

 • Zawody Piłki Ręcznej Dziewcząt

   
           Dnia 14.11.2014r. w hali MOSiR-u odbyły się zawody piłki ręcznej dziewcząt. Brały w nich udział drużyny z: Pilawy, Sobolewa, Michałówki, Górzna i Życzyna.

 • Podziękowania i dyplomy

  Składamy serdeczne podziękowania niżej wymienionym uczniom za reprezentowanie szkoły w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Morze Bałtyckie – Morze Przyjaźni”.
   

  Wyróżnienie otrzymali:

  Aleksander Zając, Maja Golewska, Aleksandra Pyzerska, Justyna Boratyńska, Bartłomiej Jenżak, Marta Zawadka, Beata Kędziorek, Agata Falkowska, Julia Dąbrowska, Alicja Tkaczyk, Natalia Baran, Milena Kędziorek, Marta Walicka, Patrycja Grzegrzółka, Martyna Nowaczyk, Natalia Borowska, Dawid Górski, Julianna Adamczyk, Patrycja Zawadka.
  Dziękujemy za wykazanie szczególnie wysokich walorów artystycznych, edukacyjnych i poznawczych oraz kształtowanie postawy w duchu przyjaźni i tolerancji.

  Dziękujemy także uczniom za godne reprezentowanie szkoły, zaangażowanie  i uczestnictwo w konkursie MEN „Książka naszych marzeń".

                                                                               

 • 6 stycznia uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w tworzenie nowej bożonarodzeniowej tradycji, biorąc udział w zorganizowanym przez MGOK i parafię Orszaku Trzech Króli. Klasa IVa pod kierunkiem wychowawczyni p. Beaty Wyglądały przygotowała jasełka, które zaprezentowane zostały mieszkańcom Pilawy podczas uroczystego przemarszu ulicami miasta. Zdjęcia w albumie Orszak Trzech Króli.

 • Celem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci jest uwrażliwienie uczniów na los ich rówieśników w krajach misyjnych. Włączone w tę akcję dzieci  pomagają ewangelizować świat za pośrednictwem Ojca Świętego. Pomoc uczniów to przede wszystkim: modlitwa, wyrzeczenia i ofiary składane na rzecz misji. 

 •  W czwartek, 18 grudnia odbyły się ogólnoszkolne jasełka. Przedstawienie zostało przygotowane przez klasy IIc i IIIc.  Jasełka 2014.

 • Ostatni przedświąteczny tydzień upłynął w naszej szkole w atmosferze radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Poszczególne klasy przygotowały spotkania dla rodziców, podczas których tradycyjnie zaprezentowały jasełka. Nie zabrakło  świątecznych życzeń, prezentów oraz wspólnego kolędowania. Była to doskonała okazja do integracji środowiska szkolnego  oraz rodzinnego naszych wychowanków. Rodzice, a także dziadkowie, pomimo bardzo wielu przedświątecznych obowiązków,   chętnie i licznie  odpowiedzieli na zaproszenia, jakie skierowali do nich uczniowie. Fotorelacje z imprez klas Vb, IVb i IVc w albumie CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA....

 • W pracy wychowawczej szkoły ważną rolę spełnia Szkolne Koło Caritas, które ściśle współpracuje z organizacją Caritas Siedlce oraz parafią. Fundamentem działania koła jest zaangażowanie wolontariuszy na rzecz potrzebujących. Głównym celem jest uwrażliwianie młodych ludzi na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na krzywdy i cierpienia innych.

 • 17 grudnia na zaproszenie pani dyrektor Hanny Gajowniczek i nauczycielki języka niemieckiego pani Ewy Korab do naszej szkoły zawitała lektorka „Deutsch-Wagen-Tour” pani Katarzyna Żurawska z Lublina. „Deutsch-Wagen-Tour” jest projektem edukacyjnym realizowanym przez Goethe-Institut w Warszawie, którego celem jest promowanie języka niemieckiego, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych oraz zainspirowanie nauczycieli do zastosowania nowoczesnych metod nauczania.

 • W piątek, 12 grudnia uczniowie klasy Ia wraz z rodzicami przybyli na przedświąteczne spotkanie do  Biblioteki Publicznej w Pilawie. Celem spotkania była integracja zespołu klasowego, czemu sprzyja  radosny okres przedświąteczny. Główną atrakcją było wspólne pieczenie pierników oraz wykonanie ozdób choinkowych, którymi przystroiliśmy biblioteczne drzewko. Po ciężkiej pracy dzieci zjadły kolację, pożegnały rodziców i pozostały na nocleg w bibliotece. Rano, szczęśliwe i dumne z pierwszego samodzielnego wyczynu, wróciły do domu. Spotkanie przygotowała pani bibliotekarka Agnieszka Bylinka i wychowawca klasy pani Beata Wyglądała.  Rodzinna noc w bibliotece

 • Certyfikat Szlachetnej Paczki

 • Szlachetna Paczka

 • 12 grudnia na zaproszenie pana posła Grzegorza Woźniaka klasy VIa i VIc miały okazję zwiedzić siedzibę Sejmu RP. Pan poseł wytłumaczył  jak funkcjonuje Sejm,  jak przebiega proces ustawodawczy, a także opowiedział o swojej codziennej pracy w parlamencie oraz w terenie. Ucznowie obejrzeli salę obrad, salę kolumnową oraz tablice upamiętniające m.in: parlamentarzystów II RP, którzy zginęli podczas II wojny światowej, ofiary katastrofy smoleńskiej czy wizytę papieża Jana Pawła II. 

   Wizyta w Sejmie.

Wiadomości

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
  08-440 Pilawa ul. Leśna 2
  woj. mazowieckie
 • (25) 685 68 42 -
  p. Hanna Gajowniczek - dyrektor szkoły, godz. 9.00 - 14.00

  (25) 685 61 01 -
  p. Janina Elis - sekretarz szkoły, godz. 8.00 - 16.00

  sekretariat5@o2.pl

Galeria zdjęć