Nawigacja

 • Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

  Gdyby co dzie­sią­ty miesz­ka­niec Ziemi po­tra­fił udzie­lać pierw­szej po­mo­cy, oca­li­ło­by to mi­lion ludzi rocz­nie - prze­ko­nu­je WOŚP, która włą­czy­ła się w ob­cho­dy Eu­ro­pej­skie­go Dnia Przy­wra­ca­nia Czyn­no­ści Serca, pró­bu­jąc pobić re­kord w licz­bie osób pro­wa­dzą­cych jednocze­śnie re­su­scy­ta­cję. Uczniowie naszej szkoły również przyłączyli się do tej akcji. W czwartek, 16 października, od godziny 12.00  do12.30 wszyscy uczniowie klas IV – VI prowadzili resuscytację krążeniową na fantomach pozyskanych od WOŚP. Nad prawidłowym przebiegiem czynności przywracających akcję serca czuwała pani Beata Wyglądała. W międzyczasie pan Artur Kondej pokazał uczniom klas czwartych prezentację multimedialną o RKO. Mamy nadzieję, że taka forma edukacji przyczyni się do bezpieczeństwa w naszej społeczności. 

  Relacja z akcji w albumie Ratujemy i uczymy ratować!.

 • W czwartek, 16 października samorząd uczniowski przygotował apel poświęcony prawom dziecka. Niestety, prawa dziecka mają bardzo krótką historię. Po raz pierwszy zapisano je w Deklaracji Genewskiej w 1924 r., ale tak naprawdę pierwszy zbiór został zapisany w Konwencji o Prawach Dziecka przygotowanej przez ONZ w 1989 r. W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991 r.

   

  Zdjęcia z apelu w albumie Prawa dziecka.

 • 9 października uczniowie klas IV a i IV c  mieli możliwość podziwiania cudów techniki i wynalazków naukowych oraz brać aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych prowadzanych w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przy tak pięknej jesiennej pogodzie spacerowaliśmy w Łazienkach Królewskich, gdzie również odbyła się lekcja muzealna „Wehikuł czasu”.

  Zdjęcia z wyjazdu w albumie Od Kopernika do Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 • 8 października w klasie IIIb tematem zajęć było "Ziemniaczane menu". Uczniowie poznawali etapy uprawy ziemniaka. Rozmawiali o potrawach z ziemniaków, przygotowując przy tym sałatki warzywne. Wspólna praca zintegrowała klasę i sprawiła, że wszyscy lepiej się poznali, współpracując i sobie pomagając. Sałatki wyszły przepyszne!

  W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie klasy IIIb biorą udział w warszatach artystycznych, które prowadzi pani Irena Szeląg. Dzieci wykonują ciekawe prace plastyczne i techniczne różnymi technikami. Ta forma zajęć umożliwia uczniom rozwijanie ich zainteresowań i zdolności.  

  Wydarzenia z życia klasy udokumentowano w albumie IIIb.

 • Na początku tygodnia świętowaliśmy w szkole Dzień Chłopaka. We wtorek odbyła się dyskoteka z tej okazji. Chłopcy dostali różne upominki, a niektóre klasy zorganizowały nawet imprezy plenerowe z poczęstunkiem. Zdjęcia dostępne w albumie Dzień Chłopaka.

 • Jabłka są najczęściej spożywanym  owocem przez dzieci i dorosłych. Zjadamy je na surowo, jak również w postaci słodkich soków. W czwartek klasy Ia i Ic miały możliwość prześledzenia wędrówki tych smacznych owoców z sadu przez sortownię, skąd ruszają  w drogę do sklepów oraz do tłoczni, gdzie powstaje pyszny sok. To wydarzenie możliwe było dzięki firmie WIL SAD, która zaprosiła nas do swojego zakładu. Zdjęcia z wycieczki do obejrzenia w albumie Z wizytą w sadzie.

 • W sobotę, 27 września po raz kolejny wzięliśmy udział w Festiwalu Nauki Małego Człowieka zorganizowanym przez Wydziały Fizyki, Matematyki oraz Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Specjalnie dla dzieci organizatorzy przygotowali pokazy, mające na celu rozbudzić zainteresowanie różnymi dziedzinami nauki, rozwinąć ciekawość poznawczą czy wytłumaczyć podstawowe prawa natury. Uczniowie mogli odwiedzić „Szpital”, gdzie wspólnie z przyszłymi lekarzami  leczyli lalki, miśki lub inne chore zabawki, a wszystko po to, by nie bać się lekarskiego fartucha. Podobnie jak w latach ubiegłych, policjanci i strażacy zaprezentowali  swoje pojazdy, a także opowiedzieli o pracy przy gaszeniu pożarów. W tym roku  studenci z Koła Naukowego SKAP  wyjaśnili działanie  samochodu, który na litrze benzyny może przejechać setki kilometrów, a gimnazjaliści z Gorzyc Wielkich przedstawili ponad 100 zabawek fizycznych. Do pełnego atrakcji Leśnego Miasteczka  zaprosiła nas również  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie.  Szczególnie spodobały nam się "GigaDoświadczenia" przygotowane przez laboratorium pana Wiktora Niedzickiego. 

  Relacja w wyjazdu w albumie Festiwal Nauki 2014.

 • 26 września uczciliśmy w naszej szkole 75. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz 70. rocznicę Akcji "Burza". Wcześniej uczniowie wzięli udział w wycieczce rowerowej śladami miejsc pamięci narodowej w najbliższej okolicy. Udaliśmy się do lasu za Łucznicą, gdzie znajdują się  kamienie z tablicami upamiętniającymi zgrupowanie żołnierzy AK obwodu "Gołąb" oraz aliancki zrzut lotniczy z Wielkiej Brytanii. Klasy piąte i szóste obejrzały prezentację multimedialną o powstaniu i strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, a następnie rozwiązały krzyżówkę sprawdzającą  zdobytą wiedzę. Zdjęcia w albumie Śladami Armii Krajowej.

  Krzyżowka - PPP.pdf

 • O co tak naprawdę chodzi z harcerstwem i z Gromadą? 

  Na zbiórkach przenosimy się do dżungli, gdzie stajemy się wilczkami. Poznajemy Prawo Wilczka i Gromady, wiele zabaw i piosenek, uczymy się i pomagamy sobie nawzajem,  a także wyjeżdżamy na zimowiska i obozy pod namioty!

  Więcej o nas można zobaczyć i przeczytać na blogu: www.2gromadapilawska.blogspot.com

  Zbiórki odbywają się w soboty, zazwyczaj od 9.00 do 12.00. 

  Wilczkami w Gromadzie żeńskiej są dziewczynki od III do V klasy szkoły podstawowej, później przechodzą do drużyny i stają się harcerkami! :)

  Zapraszamy na zbiórkę! 

  Przyjdź i weź ze sobą dobry humor!

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Zapraszamy do gromady!

 • W module O SZKOLE dostępny jest wykaz zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej) w roku szkolnym 2014/2015, .

 • Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z akcji Narodowego Czytania Dzieł Sienkiewiczaktóra odbyła się 7 września w parku miejskim w Pilawie.

 • Czytamy Sienkiewicza

 • W module  Dla rodziców znajdziecie Państwo przydział wychowawców oraz sal lekcyjnych na rok szkolny 2014/2015.

 • Poniżej prezentujemy ranking czytelniczy w roku szkolnym 2013/2014.

 • W module Dokumenty został zamieszczony wykaz podręczników do klas 0 - VI na rok szkolny 2014/2015.

 • W środę klasy IVb oraz Va i Vc postanowiły zakończyć rok szkolny rowerową wycieczką do Huty Garwolińskiej. Pogoda dopisała, a pełną przygód trasę przez malownicze okolice na pewno będziemy długo wspominali. Zdjęcia w albumie Na rowery!

 • Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wyjazdu kl. Ib do Warszawy. Zdjęcia w albumie Wyjazd do Warszawy - kl. Ib.

 • 2 czerwca 2014r. gościliśmy w naszej szkole pisarkę panią Hannę Niewiadomską. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas drugich i Ib. Autorka wierszy dla dzieci "Bajczytanki Pani Hanki" czytała swoje utwory i opowiadała o pasji pisania.

 •  6 maja 2014 r. uczniowie klas szóstych przystąpili do konkursu frazeologicznego „Z ręką na sercu”.  W pierwszym etapie konkursu sprawdzono znajomość związków frazeologicznych  i wyłoniono zwycięzców, którzy zmierzyli się w drugim etapie,  5 czerwca 2014r. Uczestnictwo w konkursie poprzedziły lekcje biblioteczne na temat związków frazeologicznych.
   

 • Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z trzydniowej wycieczki klas III a i III c w góry, podczas której uczniowie zwiedzili Zakopane, Wadowice oraz Park Miniatur w Inwałdzie. Relacja w  albumie Zakopane - kl. III.

Wiadomości

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
  08-440 Pilawa ul. Leśna 2
  woj. mazowieckie
 • (25) 685 68 42 -
  p. Hanna Gajowniczek - dyrektor szkoły, godz. 9.00 - 14.00

  (25) 685 61 01 -
  p. Janina Elis - sekretarz szkoły, godz. 8.00 - 16.00

  sekretariat5@o2.pl

Galeria zdjęć