Nawigacja

 • Nauka po feriach

  Od 18 stycznia br. uczniowie klas 1-3 wracają do szkoły.
  Nauczanie stacjonarne najmłodszych uczniów będzie się odbywać w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi  MEiN, MZ i GIS oraz zasadami  obowiązującymi w szkole od września 2020r.

  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
  Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej - zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

  Szczególną uwagę zwracamy na ograniczenie kontaktowania się uczniów z innych klas.                        
  Zostały ustalone stałe miejsca dla uczniów poszczególnych klas. Wprowadzono zasadę rotacyjnych przerw lekcyjnych, nie ma możliwości wychodzenia z klasy jednocześnie przez wszystkich uczniów.
  Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami . Wejście przy sali 27 - dla uczniów klas 1a,2b,1d,3c,3b/uczniowie pozostawiają okrycia na przygotowanych wieszakach/.
  Pozostali uczniowie wchodzą wejściem głównym, korzystają z wyznaczonych boksów w szatniach.

  Szkoła zapewnia opieką świetlicową oraz obiady dla uczniów zgłoszonych przez Rodziców.

  Uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, będą mogli uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych lub zdalnych  na terenie szkoły.


  Nauka zdalna dla uczniów klas 4-8 zostaje przedłużona do 31 stycznia br.

  Organizujemy konsultacje indywidualne lub w małych grupach dla uczniów klas ósmych.


  Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • www.gov.pl

   

 • Razem na Święta

  „Razem na Święta” to akcja MEN, w której zachęcamy uczniów do niesienia pomocy innym. Chcemy, aby działania realizowane często w ramach szkolnych klubów i kół wolontariatu zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Zależy nam jednocześnie na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Nasi uczniowie włączyli się do akcji, wykonując kartki świąteczne dla sąsiadów.

 • W świątecznym klimacie

   Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Ich nieodzownym elementem są choinka i dekoracje świąteczne. Łańcuchy sklejane z kolorowego papieru, szyszki i orzechy pomalowane złota farbą, aniołki, mikołaje, pierniczki lukrowane, anielskie włosy, kolorowe bombki. Od zawsze wiadomo, że to co zrobione własnoręcznie zawsze jest lepsze zwłaszcza jeżeli chodzi o Święta. Oto prace uczniów z klas 7ABCD, 6CD.
  opr. Magdalena Wiśniewska

   

 • NAUKA ZDALNA

 • Coraz bliżej Święta...

   

  I nadszedł przedświąteczny czas, w tym roku nieco inny z powodu pandemii. Pomimo wielu utrudnień i reżimu sanitarnego nadal z utęsknieniem czekamy na święta Bożego Narodzenia. A prace dzieci z klasy 1A mają szczególną moc wspomnień i życzeń.

 • Świetlicowe propozycje gier i zabaw

  Po wyczerpujących ćwiczeniach proponujemy  posłuchać odgłosów natury w lesie, śpiewu ptaków, szumu koron drzew, dźwięków przyrody. Dźwięki natury to fantastyczny utwór, który pomoże Ci się wyciszyć po ciężkim i długim dniu. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś w pięknym lesie, ptaki wokół śpiewają, a drzewa przyjemnie kołyszą się na wietrze. To wszystko możesz mieć w swoim domu w tym momencie. Wypróbuj i przekonaj się,  jakie to proste. Miłego relaksu!  https://liblink.pl/9U8HLrWMsO

  ●    Zajęcia plastyczne – rysunek  z cienia.

  Proponujemy  chętnym poznanie łatwych i ciekawych sposobów na tworzenie własnych rysunków, szczególnie dla miłośników zwierząt.
  Propozycja 1 – rysunek z cienia     https://liblink.pl/WivzsjKRhe
  propozycja 2 – rysunek z dłoni       https://liblink.pl/bzKcs6BhX7

  ●  Fragment książki pt. „Karolcia” Marii Krὕger

  Zapraszamy na popołudniowe słuchowisko

        https://m.youtube.com/watch?v=0xh6pNiWwWc

  ●  Kreatywne pomysły – robot z recyklingu - KONKURS

  Lubisz twórczo spędzać czas? Jeśli tak to wciel się w konstruktora i z dostępnych Ci materiałów np. puszek, butelek, nakrętek, kartonów, sznurków, itp. wykonaj robota.
  W Internecie znajdziesz wiele inspiracji do pracy.

   Kryteria wykonanej pracy:
  * staranność,
  * włożona praca (rodzaj elementów – gotowe/wykonane
  własnoręcznie)
  * samodzielność pracy/wspólne wykonanie.

  Swoim pomysłem podziel się z nami wysyłając zdjęcie wykonanej i podpisanej pracy   na adres e-mail: sekretariat5@o2.pl  w temacie wpisując Świetlica-konkurs

   Czekamy na Wasze prace do 16.12.2020r. 

   

  opr. p. Agnieszka Borowska

   

 • Nasi nauczyciele świetlicy z ogromnymi obawami rozpoczynali nowy rok szkolny, lecz mimo pandemii staramy się zachować dobrą atmosferę. W szkole opracowane zostały specjalne procedury dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa na terenie placówki. Zgodnie z nimi uczniowie/rodzice wchodzący do szkoły już na drzwiach wejściowych napotykają pierwsze informacje dotyczące potrzeby zachowania odpowiedniego dystansu, dezynfekcji rąk oraz obowiązku zakrywania ust i nosa, a to wszystko po to, by w szkole było bezpiecznie. Więcej w module Świetlica szkolna 

 • Uwaga!

  Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne, także dla uczniów klas I-III.

  Uczniowie wszystkich klas – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.
  Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, organizujemy nauczanie stacjonarne lub zdalne w  szkole (z wykorzystaniem komputerów
  i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

  Od poniedziałku, 9 listopada br. organizujemy zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.

  Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

  W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych uczniowie klas ósmych mają zapewnione konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

  Na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny.

  Życzymy dużo zdrowia!

  Dyrekcja szkoły

 • Rowerowa jesień!

  5 października klasa 7a z p. Marleną Korab i p. Agnieszką Borowską wybrały się na wycieczkę rowerową do Łucznicy. Odwiedziliśmy okoliczne miejsca pamięci narodowej, a następnie miło spędziliśmy czas przy ognisku. Rowerowa jesień!.

 • Dzień Edukacji Narodowej

 • Informacje dla uczniów klas ósmych

 • Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy, obiadów oraz dowozu uczniów  w zakładce Dokumenty w module Świetlica szkolna 

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

  W tym roku nie planujemy uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego z udziałem wszystkich uczniów.

  Organizacja 1 września:

  godz. 9.00- spotkanie  dyrektora, wychowawców klas z Rodzicami i uczniami klas pierwszych, plac przed szkołą. Proszę pamiętać, że na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk lub użycie jednorazowych rękawiczek.

  godz. 10.00- spotkanie w salach lekcyjnych uczniów z wychowawcami klas II i III. Bez udziału Rodziców!

  godz.9.00- spotkanie uczniów klas IV z wicedyrektorem i wychowawcami, /plac przy wejściu głównym/.

  godz. 10.00- spotkanie  z wychowawcami uczniów klas V i VI / w salach lekcyjnych/.

  godz. 11.00- spotkanie z wychowawcami uczniów klas VII i VIII /w salach lekcyjnych/.

  Obowiązuje zachowanie odpowiedniego dystansu lub zakładanie maseczek, wchodząc do szkoły koniecznie należy zdezynfekować ręce.

  Zapraszamy!

 • UWAGA!

  Od 1 września szkoła funkcjonuje w systemie stacjonarnym. W trakcie nauki i przebywania uczniów na terenie szkoły obowiązują  wewnętrzne procedury  i regulaminy opracowane na podstawie  wytycznych MEN, GIS i MZ. W przypadku nagłego wzrostu zachorowań i powzięcia informacji o zachorowaniu, kwarantannie uczniów, pracowników, członków ich rodzin, osób mających kontakt ze szkołą, w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i organem prowadzącym, dyrektor może podjąć decyzję o zmianie trybu nauczania na hybrydowy lub zdalny.

  Procedury_dotyczace_zapobiegania.odt

  Procedura_szybkiego_powiadamiania_szkoly.odt

 • Zapytanie ofertowe nr 1/2020

  dotyczące dostarczania produktów żywnościowych do stołówki w szkole

  W module Zapytania i oferty.

 • Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021 w module Dokumenty 

 • PROJEKT

  Miasto i Gmina Pilawa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. 
  Zakup laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem celem prowadzenia zdalnego kształcenia na terenie Miasta i Gminy Pilawa.
  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Zdalna Szkoła +

  Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli z terenu Miasta i Gminy Pilawa, celem prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. Program skierowany jest  głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. 
  W wyniku realizacji zakupionych zostanie 37 laptopów wraz oprogramowaniem, które przekazane zostaną  do użytkowania najbardziej potrzebującym uczniom oraz nauczycielom terenu Miasta i Gminy Pilawa.
  Dofinansowanie projektu z UE:  74 967,18 PLN
  Poziom dofinansowania: 100%

 • INFORMACJA O PROGRAMIE

  Miasto i Gmina Pilawa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. 
  Zakup laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem celem umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia na terenie Miasta i Gminy Pilawa.
  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Zdalna Szkoła 

  Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli z terenu Miasta i Gminy Pilawa, celem prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. 
  W wyniku realizacji zakupiono 40 laptopów wraz oprogramowaniem, które przekazane zostaną  do użytkowania najbardziej potrzebującym uczniom oraz nauczycielom terenu Miasta i Gminy Pilawa.
  Dofinansowanie projektu z UE:  70 000,00 PLN
  Poziom dofinansowania: 100%

 • Letni wypoczynek

  Wszystkim Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom dziękujemy za miniony rok szkolny, wytrwałość i zaangażowanie.

  Dziękujemy Pani Burmistrz Albinie Łubian za przekazane życzenia, okazaną pomoc i wsparcie.

  Uczniom gratulujemy wyników w nauce, życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!
  Informacja MEN
  W tym roku około 240 tys. dzieci i młodzieży planuje wyjechać na zorganizowany wypoczynek:
  krajowy - ok. 160 tys.;
  półkolonie - ok. 80 tys.;
  zagraniczny - ok. 3 tys.
  W bazie prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl znajduje się obecnie ok. 7 tys. zatwierdzonych zgłoszeń wypoczynku.

  Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas letniego odpoczynku zostały zamieszczone w komunikacie MEN https://liblink.pl/IWeJRPsvAh

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Departament Informacji i Promocji
  Dyrekcja szkoły

 • Zakończenie 8 klas

  W piątek, 26 czerwca, pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów naszej szkoły. Choć uroczystość odbyła się w kameralnej atmosferze, dostarczyła zarówno ósmoklasistom jak i wychowawcom niezapomnianych wzruszeń. Gratulujemy wszystkim Uczniom wyników w nauce i życzymy samych sukcesów w szkołach średnich. Fotorelacja w galerii Zakończenie 8 klas.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
  08-440 Pilawa ul. Leśna 6
  woj. mazowieckie
 • (25) 685 67 00 -
  p. Hanna Gajowniczek - dyrektor szkoły, godz. 9.00 - 14.00

  p. Paweł Kowalski - wicedyrektor szkoły

  (25) 685 61 01 -
  p. Anna Kuber - sekretarz szkoły, godz. 8.00 - 16.00

  sekretariat5@o2.pl

Galeria zdjęć