Nawigacja

Wychowanie przez sztukę

Obcując w swej pracy ze sztuką, nauczyciel powinien posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe, na które składają się: wiedza z zakresu historii sztuki, metodyki, psychologii i twórczości dziecka, praca twórcza nauczyciela, pozytywny stosunek i zainteresowanie dzieckiem.
         Nauczyciel jest odpowiedzialny za odpowiednią atmosferę pracy twórczej dziecka, dostarczając mu bodźców pobudzających jego umysł, wyobraźnię i działanie. Tematy zajęć są przez niego formułowane w sposób otwarty, to znaczy tak, aby każde z dzieci umiało odnaleźć w nich cząstkę swych przeżyć, spostrzeżeń.

                    Nauczyciel powinien być świadomy tego, że najważniejszy jest proces twórczy, dokonujący się w dziecku w trakcie wykonywania zadania plastycznego. Ważna jest też samodzielność i myślenie dziecka w trakcie wykonywania pracy plastycznej, mniej zaś efekt finalny.

                   Prowadzący zajęcia plastyczne może służyć pomocą przez pozytywne wspieranie możliwości i zdolności dziecka, zachęcanie do akceptowania prób twórczych, nie zniechęcanie i nie zrażanie nieumiejętną krytyką czy ośmieszaniem przed rówieśnikami.

                  Na zajęciach plastycznych, których głównymi celami są sprzyjanie rozwojowi dziecka i konstruktywne zmiany w jego osobowości, nauczyciel nie powinien zapominać o kształtowaniu i rozwijaniu poczucia estetyki.  W pracy nauczyciela ważne jest, aby umiał on w trakcie poszczególnych etapów zajęć plastycznych odpowiednio kierować twórczą pracą dzieci. Nauczyciel stosując wybrane metody inspiracji, uważnie obserwuje klasę i słucha wypowiedzi, które mogą wpłynąć na sposób ujęcia tematu i przeprowadzenia zajęć, następnie jasno formułuje zadania dla uczniów, nieprzerastające ich możliwości. W drugiej fazie – realizacyjnej – prowadzący zajęcia kieruje procesem twórczym, podtrzymuje zainteresowanie dzieci, a jednocześnie umożliwia koncentrację oraz powzięcie samodzielnej decyzji. W czasie pracy udziela porad dotyczących sposobu realizacji zamierzeń. W trzeciej fazie zajęć ma miejsce omówienie, wartościowanie i ocena prac. Istotnym elementem tej części jest zbiorowy pokaz  prac. Nauczyciel przypomina sformułowane na początku zadanie, zwraca uwagę na indywidualne rozwiązania. Uczniowie oglądają prace, mówią o swoich odczuciach, wrażeniach. Autorzy tłumaczą innym, co chcieli osiągnąć, co się udało, a co nie. Nauczyciel dyskretnie zwraca uwagę na walory plastyczne, uczy patrzeć, wypowiada swoje opinie, a w pewnych momentach ma do spełnienia szczególną rolę: pozytywnie ocenić dziecko nadmiernie przez wszystkich krytykowane. Istotnym jest, aby dziecięce prace oceniać z niezwykłą ostrożnością. Wiara we własne poczynania twórcze u dziecka wiąże się ściśle z akceptacją tych poczynań ze strony opiekunów i wychowawców. Dziecko często szuka potwierdzenia wartości swych prac plastycznych, oczekuje pochwały. Skoro zaistnieje konieczność uświadomienia dziecku ewentualnych braków czy niedociągnięć, trzeba je najpierw przekonać, że ocena dotyczy konkretnego efektu jego pracy, a nie jego samego.

         Nauczyciel stwarza dziecku korzystne warunki rozwoju, stosując odpowiednio dobrane sytuacje wychowawcze. Posługując się twórczością plastyczną dąży do uzyskania lepszego przystosowania społecznego. Wszystkie wymienione czynności odnoszą się i mieszczą w sferze oddziaływań pedagogicznych nauczyciela posługującego się warsztatem plastycznym[.

         Cierpliwość, wyrozumiałość, tolerancja, życzliwość, opiekuńczość, akceptacja dziecka, systematyczność, zaangażowanie, przyjazny stosunek do dziecka, twórczość, winny charakteryzować każdego dobrego nauczyciela,

         Im zajęcia są bardziej atrakcyjne i nowatorskie, tym większe zainteresowanie i radość wypływająca z uczestnictwa z nich.

      Osobą, która zdobyła i sukcesywnie wykorzystuje w praktyce wiedzę związaną z opisaną metodyką jest pracująca od 9 lat w naszej szkole pani Magdalena Wiśniewska. Jest nauczycielem plastyki, ale również wychowawcą świetlicy szkolnej.  Pani Magdalena Wiśniewska posiada duży zasób wiedzy i umiejętności. Jest człowiekiem otwartym i kreatywnym tworzącym nowe techniki plastyczne. Za główny cel pracy  stawia sprzyjanie rozwojowi dziecka i konstruktywnym zmianom w jego osobowości, Samodzielnie  opracowuje plany pracy, regulaminy konkursów, modyfikuje programy nauczania dostosowując je do możliwości poznawczych uczniów.  Ciekawie komponuje scenariusze zajęć, korzystając  na lekcjach z szerokiej gamy środków dydaktycznych. Jest otwarta na wszelkie uwagi i propozycje nauczycieli, chętnie korzysta z pomocy i doświadczenia innych. Jest postrzegana jako nauczycielka kompetentna, sumienna  i pracowita. Od wielu lat prowadzi również kółko plastyczne. Wszystkie ogólnoszkolne wydarzenia są ubogacane oryginalnymi, pięknymi dekoracjami wykonanymi przez nią i jej podopiecznych, potrafi świetnie pokierować zespołem uczniów.  Uczniowie przez nią przygotowywani  do konkursów otrzymują nagrody  na szczeblu gminnym, powiatowym, ogólnopolskim, co świadczy o jej wysokiej jakości pracy , a szkoła dzięki temu jest promowana w szerokim środowisku. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć prac przygotowanych przez uczniów naszej szkoły pod okiem pani Magdaleny Wiśniewskiej https://pspilawa.edupage.org/album/?#gallery/186

Autor: Ewa Włastowska

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
  08-440 Pilawa ul. Leśna 6
  woj. mazowieckie
 • (25) 685 67 00 -
  p. Hanna Gajowniczek - dyrektor szkoły, godz. 9.00 - 14.00

  p. Paweł Kowalski - wicedyrektor szkoły

  (25) 685 61 01 -
  p. Anna Kuber - sekretarz szkoły, godz. 8.00 - 16.00

  sekretariat5@o2.pl

Galeria zdjęć