Nawigacja

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
10 grudnia 1948 r. Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uroczyście ogłosiła Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Zapisała w niej fundamentalne dla każdego z nas wartości – wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.

Artykuł 7 Deklaracji wskazuje ponadto, że wszyscy ludzie mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją. W celu upamiętnienia tego wydarzenia rezolucja 423 Zgromadzenia Ogólnego z 1950 r. ustanowiła 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

Odpowiedzialność za edukację antydyskryminacyjną,  szerzenie wiedzy o prawach człowieka oraz kształtowanie właściwych postaw spoczywa na  dorosłych. Natomiast poszanowania praw człowieka, życia w przekonaniu o  równości wszystkich ludzi bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, poglądy, niepełnosprawność czy wiek wymaga się od nas wszystkich.  Świadomość praw i obowiązków z tym związanych stanowi jedyną drogę w rozwoju społeczeństwa.

Dzisiejszy rocznicowy apel to wyraz naszej odpowiedzialności  i świadectwo działań podejmowanych na terenie naszej szkoły przeciwdziałających  wszelkim przejawom dyskryminacji. To budowanie świadomości praw z tym związanych, a także przede wszystkim przypomnienie o obowiązku bezwzględnego przestrzegania tych praw.

Żyjmy godnie, świadomi swoich praw, w poczuciu wolności i bezpieczeństwa. Pamiętajmy jednak, że  „Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka” (Alexis de Tocqueville).

Hanna Gajowniczek, dyrektor szkoły

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
  08-440 Pilawa ul. Leśna 6
  woj. mazowieckie
 • (25) 685 67 00 -
  p. Hanna Gajowniczek - dyrektor szkoły, godz. 9.00 - 14.00

  p. Paweł Kowalski - wicedyrektor szkoły

  (25) 685 61 01 -
  p. Anna Kuber - sekretarz szkoły, godz. 8.00 - 16.00

  sekretariat5@o2.pl

Galeria zdjęć